obróć telefon

W celu dalszego przeglądania strony

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Cieszymy się, że jesteśmy częścią sukcesu AFSS

 • -
  5
  %
  SPADEK STOPY ROTACJI PRACOWNIKÓW
 • +
  20
  %
  WZROST WSKAŹNIKÓW PRODUKTYWNOŚCI
 • +
  90
  WDROŻONYCH ROBOTÓW
Wyzwania

Wyzwania przed rozpoczęciem projektu

 • Procesy przeniesione do CUW w niezmienionym kształcie
 • Organizacja oparta na strukturze geograficznej
 • Niski poziom standaryzacji procesów
 • Bardzo wysokie cele podwyższenia produktywności (do 20% rocznie)
 • Niska pozycja CUW w organizacji
 • Słabe relacje i współpraca z jednostkami lokalnymi
 • Wysoka rotacja personelu, niskie zaangażowanie i motywacja pracowników
Współpraca

Podczas współpracy z Amer Sports zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • 1

  Ocena dojrzałości organizacji i definicja Planu Rozwoju (Roadmap)

 • 2

  Struktura Continuous Improvement oraz szkolenia pracowników

 • 3

  Organizacja oparta na procesach

 • 4

  Wdrożenie rozwiązań RPA

 • 5

  Model SLA / KPI

 • Benchmarking do standardów definiowanych przez rynek
 • Warsztaty z Zarządem definiujące długoterminowe plany i priorytety rozwoju dla CUW

 • Definicja procesu CI, narzędzi, ról i zakresu obowiązków
 • Szkolenia Lean Six Sigma, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą

 • Analiza wykonalności dla każdego procesu (mapowanie oraz opis procesów AS-IS i TO-BE)
 • Planowanie i strategia zarządzania zmianą
 • Koordynacja wdrożenia

 • Wdrożenie ponad 90 rozwiązań RPA dla takich procesów jak: raportowanie VAT, Intrastat, obsługa reklamacji, księgowanie wyciągów bankowych itp.

 • Definicja wskaźników KPI's
 • Automatyzacja procesu raportowania
 • Efektywny, partnerski model współpracy między CUW i jednostkami lokalnymi

Rezultaty

Rezultaty po zakończeniu projektu

Kontakt

Spraw, aby Twój biznes był SMART: nowoczesny, zaawansowany technologicznie i zoptymalizowany.