obróć telefon

W celu dalszego przeglądania strony

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Odpowiednio szybka reakcja na zmiany stanowi o być albo nie być wielu przedsiębiorstw.

Dlaczego warto

Sukces zmian zależy w głównej mierze od odpowiedniego zdefiniowania ich przyczyn i konkretnych potrzeb.


Kluczem jest odpowiednie zarządzanie zmianą: umiejętność dostosowania tempa zmian i metod ich wprowadzania. Dzięki temu proces przebiega szybko i sprawnie, bez negatywnych odczuć ze strony pracowników, a jednocześnie zachowujesz ciągłość prac operacyjnych.

Nie zapominaj o komunikacji! Bardzo duże znaczenie ma nastawienie pracowników. Wielu z naszych klientów prowadzi działalność w różnych lokalizacjach, pracownicy posługują się różnymi językami i wychowani są w różnych kulturach. Pomagamy skutecznie planować i prowadzić komunikację do i z pracownikami, tak aby wprowadzane zmiany były jak najlepiej przyjmowane w codziennej pracy.


Nasze podejście

Zwiększamy zaangażowanie Twoich pracowników


Procedury nie uwzględniające specyfiki funkcjonowania organizacji - ludzi, procesów i technologii - nie mają sensu i mogą pogrążyć każdą działalność. Dlatego zanim wspólnie zdefiniujemy nowy proces zarządzania zmianami, role jakie powinny brać w nim udział i zakresy obowiązków, chcielibyśmy jak najlepiej poznać Twoją firmę. Analizujemy poziom dojrzałości organizacji, sposoby w jaki się komunikujecie czy jak prowadzicie projekty.

Co zyskujesz:

  • Funkcjonalny proces CI i CM, pozwalający skutecznie zarządzać zmianami oraz monitorować postępy we wdrażaniu usprawnień
  • Przejrzyste procesy i zasady działania zespołów, które zwiększają świadomość problemów i potrzebę zmian u każdego pracownika
  • Zaangażowanie wszystkich członków zespołu do poszukiwania rozwiązań i wprowadzania ulepszeń
  • Podniesienie kwalifikacji Twojego zespołu poprzez odpowiednie szkolenia (np. z metod i narzędzi Lean) oraz praktyczną umiejętność wykorzystywania narzędzi typu Value Stream Mapping oraz Visual Management
  • Praktyczne wzory dokumentów pozwalające na elastyczne realizowanie mniejszych i większych projektów, stanowiące wsparcie dla zespołu projektowego, a nie zbędną papierologię
Kontakt

Spraw, aby Twój biznes był SMART: nowoczesny, zaawansowany technologicznie i zoptymalizowany.