obróć telefon

W celu dalszego przeglądania strony

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

05.12.2023

Kryzys wieku średniego Transformacji Cyfrowej?

AUTHOR
by Maciej Cieślak Business Development Manager
SHARE

Po burzliwym okresie dojrzewania, którego początek przypadł na 2016 rok, transformacja cyfrowa wkroczyła w młodzieńczy czas, kiedy to obserwowaliśmy wzmożone nią zainteresowanie. Obecnie jednak organizacje wdrażające automatyzację procesów biznesowych coraz częściej zadają pytanie: „co dalej?”.

Po pierwsze oszczędności

Przyłączając się do automatyzacyjnego boomu firmy upatrywały w technologiach takich jak RPA (Robotic Process Automation) możliwości dostarczenia szybkich oszczędności bez większej ingerencji w istniejącą infrastrukturę.
Nastawienie na krótkoterminowe zyski odzwierciedla statystyka (raport Microsoft i KPMG), która odsetek firm nieposiadających żadnych formalnych dokumentów opisujących strategię transformacji cyfrowej określa na blisko 79%. W obliczu wielu makroekonomicznych czynników wpływających obecnie na rynki, szukanie szybkich oszczędności to dość naturalny ruch, który jednak przekłada się na wykorzystanie potencjału technologicznego – niestety nie zawsze optymalne wykorzystanie.

Grzechy i grzeszki

Portal cio.com (Supantha Banerjee, 2023; Isaac Sacolick, 2023) jako główne bariery na ścieżce transformacji cyfrowej wskazuje między innymi brak wizji i elastyczności we wprowadzaniu zmian. Często popełnianym grzechem jest także nieodpowiednie lub niedostateczne monitorowanie i zarządzanie danymi, również tymi, które dotyczą wprowadzanych automatyzacji. Zaniedbanie tych elementów znacząco utrudnia nawigowanie procesem przemiany organizacji oraz zwinne reagowanie na góry lodowe pojawiające się na horyzoncie. Z prognoz wynika, że jedynie 5% przedsiębiorstw zamierza stworzyć taką strategię w ciągu najbliższego roku.

Według badania „F5 Digital Enterprise Maturity Index”, w tym roku 65% firm deklarowało rozpoczęcie działań związanych z rozwojem transformacji cyfrowej. Co ciekawe, dokładnie taki sam odsetek nadaje jej wysoki priorytet. Organizacje te, ucząc się na błędach swoich poprzedników, powinny szczególną uwagę poświęcić przygotowaniu odpowiedniej strategii, aby uniknąć widocznej już na rynku stagnacji. W Polsce 7 na 10 firm, które w ubiegłych latach rozpoczęły transformację nie planuje zwiększania poziomu inwestycji, a aż 9 na 10 wstrzyma się z rekrutacją w zespołach realizujących zadania z zakresu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Cyfrowy ekosystem pod kontrolą?

Zadanie sobie na tym etapie pytania „co dalej” jest słuszne, bo prowadzi do wypracowania strategii dalszych działań. Jednym z głównych jej elementów powinna być priorytetyzacja projektów w oparciu o holistyczną analizę procesów w organizacji. Podejście takie wymaga kierowania się nie tylko nastawieniem na oszczędności, ale i zwraca uwagę na płynny przepływ informacji i uwolnienie dalszego potencjału automatyzacyjnego. Jednocześnie w myśl zasady ciągłego doskonalenia, bardzo istotnym jest, aby monitorować funkcjonowanie i rentowność już wprowadzonych rozwiązań oraz ewolucję naszego cyfrowego ekosystemu. Ze wspomnianego badania firmy F5 wynika, że jedynie 4% organizacji działa na najwyższym poziomie dojrzałości, zapewniając odpowiednie warunki do przebiegu transformacji cyfrowej.

Monitorować – jak to łatwo powiedzieć

Przekrój dostępnych narzędzi, którymi możemy automatyzować nasze procesy jest bardzo szeroki, a ich dobór powinien być zależny od potrzeb biznesowych, jak również od ekosystemu technologicznego. Niejednokrotnie organizacje decydują się na wykorzystywanie kilku technologii równocześnie. Powstaje więc pytanie, jak w sprawny sposób zapanować nad mnożącymi się narzędziami, projektami i narastającymi wokół nich danymi?

Z pomocą przychodzi Robotic Management Center (RMC) – platforma będąca częścią technologii Archee, umożliwiająca zarządzanie oraz monitorowanie wszystkich automatyzacji, niezależnie od narzędzia wykorzystanego do ich stworzenia.

Łatwy dostęp przez przeglądarkę da nam wgląd w aktualny stan naszej transformacji cyfrowej. Customizowalne grafy, pozwolą uformować powitalny panel w taki sposób, by wszystkie najważniejsze dla nas informacje były w pełni transparentne i dostępne od ręki.
To nasze pojedyncze źródło prawdy, zbierające informacje o całym automatyzacyjnym portfolio, dokumentacji projektowej, specyfikacji robotów, logach, wykorzystywanych podczas pracy zmiennych i wiele więcej.

Znajdziemy tam zarówno pełen przekrój danych technicznych umożliwiających płynną pracę naszych wirtualnych pracowników, jak i dane biznesowe. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom związanym z liczeniem rentowności automatyzacji w oparciu o dane zbierane w czasie rzeczywistym, będziemy w przejrzysty sposób kontrolować opłacalność poszczególnych rozwiązań. Informacje te, przedstawione z rozbiciem na poszczególne zespoły oraz miesiące, pozwolą nam określić realny wpływ robotów na funkcjonowanie naszych procesów.

Zarządzanie cyklem życia robotów, sterowanie i planowanie ich aktywności, monitorowanie zużycia zasobów, czy kontrola wersji to jedne z wielu funkcjonalności, dzięki którym RMC jest narzędziem zapewniającym pełne panowanie nad naszym cyfrowym królestwem.

Wszystko to w ustrukturyzowanych ramach zapewniających pełną kontrolę nad dostępami oraz audytowalność. Nie umknie nam ani jedna informacja związana z funkcjonowaniem naszych automatyzacji.

Future is now

Stoimy obecnie na progu kolejnej rewolucji technologicznej, jaką niesie generatywna sztuczna inteligencja. Gartner - firma badawcza zajmująca się analizą strategicznego wykorzystania technologii - przewiduje, że do 2026 roku ponad 80% przedsiębiorstw będzie wykorzystywać ją w środowiskach produkcyjnych. Jeśli przewidywania się spełnią, pewnym jest, że liderami w wyścigu technologicznym będą organizacje przygotowane zarówno pod względem infrastruktury, jak i … zgadliście – strategii pozwalającej na maksymalizację potencjału nowej technologii. Warto więc już teraz zadbać o elementy umożliwiające sprawne i świadome podejmowanie być może kluczowych dla naszego przyszłego biznesu decyzji.

AUTHOR
by Maciej Cieślak Business Development Manager
SHARE