obróć telefon

W celu dalszego przeglądania strony

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

6.02.2023

ABC Zarządzania zmianą

AUTHOR
by Tomasz Konik Senior Project Manager
SHARE
Zmiany są nieuniknione

Zmiany są nieuniknione. To stwierdzenie, jakkolwiek trywialne, dobrze oddaje otaczającą nas rzeczywistość – zmiany zdarzają się stale, zarówno w życiu osobistym, jak również w środowisku zawodowym, biznesowym. W tym ostatnim przypadku konieczność zmian może wynikać z postępu technologicznego, rosnącej konkurencji na rynku, zmian legislacyjnych, jak również innych czynników społecznych i politycznych (same ostatnie 3 lata przyniosły znaczące turbulencje gospodarcze na poziomie globalnym, najpierw ze względu na pandemię COVID-19, a w ostatnim roku wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę).

W każdym przypadku, zmiany mają na celu rozwiązanie określonego problemu, bądź też wykorzystanie okazji – możliwości rozwojowej. Rezultat ten ma zostać osiągnięty poprzez zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie rozwiązania, które ma realizować założone efekty – może to być implementacja narzędzi wykorzystujących najnowsze osiągnięcia w zakresie automatyzacji i AI; usprawnienie i optymalizacja procesów biznesowych; restrukturyzacja przedsiębiorstwa, i inne.

Pokonać opór

Organizacje są dziś dość dobrze przygotowane do realizacji takich projektów – jednak nawet przy bezbłędnej realizacji od strony technicznej, często zdarza się, że zakładane lub obiecane rezultaty (oszczędności, optymalizacja, wzrost wydajności, itd.) nie są realizowane lub przychodzą ze znacznym opóźnieniem – tym samym zmniejszając oczekiwany zwrot z inwestycji. To dlatego, że zmiany wiążą się z czymś nieznanym – wywołują obawy i opór; do nowych rozwiązań trzeba się przyzwyczaić, nauczyć; czasowo (lub, co gorsza, na stałe) wciąż dominują dawne przyzwyczajenia i metody pracy.

OCM – co to takiego?

Z pomocą może przyjść Zarządzanie Zmianą Organizacyjną (Organisational Change Management – OCM). Często określane jako „przeprowadzanie ludzi przez zmianę” OCM obejmuje szereg narzędzi i metod komplementarnych do tych używanych w zarządzaniu projektami, aby działać w obszarze gotowości, „adopcji” nowych rozwiązań i zmniejszania oporu. Skupiając się na ludzkim aspekcie zmiany, OCM pracuje z osobami i grupami, na które zmiana bezpośrednio lub pośrednio wpływa, aby przygotować ich na przyjęcie nowych sposobów pracy. W tym celu konieczne jest zrozumienie indywidualnego wpływu zmiany, zidentyfikowanie przeszkód i luk, a następnie zdefiniowanie i pokierowanie odpowiednich działań mających na celu przyspieszenie przyjęcia rozwiązania. OCM podkreśla również potrzebę stałego monitorowania poziomu gotowości organizacji i adopcji – nie tylko podczas samej realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu – aby zapewnić konsekwentne wykorzystanie nowych metod i faktyczną realizację korzyści.

Nasi konsultanci pomogą przeprowadzić Twoją organizację przez zmianę wykorzystując sprawdzone narzędzia i metody z zakresu OCM – od szczegółowej identyfikacji wpływu zmiany na pracowników i ich pracę, przez budowę „mapy drogowej” uwzględniającej potrzeby szkoleniowe, coachingowe i komunikacyjne, po kierowanie realizacją działań i monitorowanie poziomu gotowości i faktycznego przyjęcia zmiany. Pracując wspólnie z kierownikami projektów, architektami rozwiązań biznesowych, liderami organizacji i osobami odpowiedzialnymi za kluczowe decyzje, pomożemy stworzyć koalicję na rzecz skutecznego wdrożenia zmiany, aby w pełni zrealizować cele projektu i osiągnąć oczekiwane korzyści.


AUTHOR
by Tomasz Konik Senior Project Manager
SHARE